Nedläggning av Försvarsmaktens marina förmåga

Interpellation 2007/08:98 av Jonsson, Peter (s)

av Jonsson, Peter (s)

den 1 november

Interpellation

2007/08:98 Nedläggning av Försvarsmaktens marina förmåga

av Peter Jonsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Regeringen Reinfeldt har föreslagit åtgärder i sin budgetproposition som innebär att vi lägger ned stora delar av Sveriges marina förmåga. Torped, mina, sensor är ett undervattensverktyg för att upptäcka och bekämpa faror under vattnet som regeringen vill lägga ned. Framtagandet av nästa generation ytstridsfartyg avslutas med omedelbar verkan och u-båtarnas framtid ligger på is. Regeringens budget innehåller dessutom onödigt hårda skrivningar som kan skada verksamheten på Kockums och Saab Underwater Systems och deras möjlighet till export.

Mot bakgrund av regeringens agerande vill jag fråga försvarsministern om han har för avsikt att verka för en nedläggning av Försvarsmaktens marina förmåga.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-01 Anmäld: 2007-11-01 Besvarad: 2007-11-20
Debatt (8 anföranden)