Nedläggning av Ericssons fabrik i Hudiksvall

Interpellation 2012/13:439 av Andersson, Ulla (V)

av Andersson, Ulla (V)

den 22 maj

Interpellation

2012/13:439 Nedläggning av Ericssons fabrik i Hudiksvall

av Ulla Andersson (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I går kom den oerhört tråkiga nyheten att Ericsson lägger ned fabriken i Hudiksvall. 318 personer förlorar jobbet. Nedläggningen är ett hårt slag mot de enskilda men också mot kommunen och länet. Hudiksvall har nu haft 650 varsel de senaste nio månaderna. Det motsvarar 50 000 arbetstillfällen i Stockholm.

Gävleborg är ett bra län att bo i med fin miljö, bra infrastruktur med järnväg, väg och sjöfart, mycket kultur- och fritidsaktiviteter, men vi har landets högsta arbetslöshet. Det går 15 arbetslösa på varje ledigt jobb. Sedan 2008 har antalet personer som deltar i program ökat med 6 000 och i dag utgör de långtidsarbetslösa över hälften av de arbetslösa i länet. Industrinedläggningar eller kraftiga neddragningar i verksamheten hör numera till vardagen.

Det är nödvändigt att fler tar ansvar för arbetslösheten. Det kan inte enbart ligga på regionen och kommunen, menar jag, utan staten behöver ta ett helhetsgrepp över situationen i länet. Det finns insatser som kan göras: till exempel öka antalet platser på högskolan i Gävle, utöka antalet arbetsmarknadspolitiska utbildningar, bygga ut infrastrukturen så att det blir lättare att pendla och lättare för företag att etablera sig på orten, öka anslagen till kommunsektorn, göra Gävleborg till energiomställningens centrum, med mera. Det finns möjligheter, och alla goda krafter i länet måste samarbeta för att ta länet ur arbetslöshetens grepp. Men länet behöver en regering som tar ansvar för det som händer.

Jag vill med anledning av vad som anförts ovan fråga arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta med anledning av den höga arbetslösheten i Gävleborg och de senaste beskeden om varsel och nedläggning av Ericsson i Hudiksvall?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-22 Anmäld: 2013-05-22 Svar fördröjt anmält: 2013-06-05 Besvarad: 2013-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.