Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Interpellation 2018/19:145 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Runt om i Sverige finns massor av olika idrottsgymnasier som är godkända av Skolverket. Bland annat finns NIU, Nationellt godkänd idrottsutbildning, för den som vill kombinera utbildning med idrott. Idrotten sker i samarbete mellan gymnasieskolan och ett specialidrottsförbund. Nu riskerar tyvärr beslut från Skolinspektionen att sätta stopp för dessa elitsatsande elevers framtid inom sin sport. 

Efter en tillsyn av Skolinspektionen har exempelvis fyra skolor med inriktning på ridsport fått nedslag eftersom eleverna på NIU måste ha tillgång till en egen elithäst eller ha hästen uppstallad på skolan. Detta anses inte vara förenligt med en avgiftsfri skolgång. Eleverna ska alltså utan kostnad ha tillgång till böcker och andra verktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.

Skolinspektionens beslut riskerar också att bli prejudicerande för alla idrottsgymnasier eftersom ingen idrottsutbildning på elitnivå egentligen är gratis. Som jämförelse kostar både golf- och hockeyutrustning tusentals kronor. Redan vid intagning till skolan behövs så pass höga färdigheter inom den egna sporten att man näst intill inte kan ta sig dit utan utrustning.

Det är oerhört positivt att ungdomar och elever kan kombinera studier och elitidrott. Det är svårt att träna ridning, skidåkning eller bandy utan hästar, skidor eller klubbor. Vi borde göra vad vi kan för att förenkla, inte försvåra, sådana upplägg.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Hur ser ministern på den påverkan som Skolinspektionens beslut kommer att ha på elitidrott i Sverige?
  2. Ser ministern ett behov av några åtgärder mot bakgrund av de effekter som beslutet oundvikligen kommer att få på idrotten?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-03-20 Överlämnad: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Återtagen: 2019-04-01 Sista svarsdatum: 2019-04-09