Nationella minoriteter och Filminstitutet

Interpellation 2013/14:275 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 6 februari

Interpellation

2013/14:275 Nationella minoriteter och Filminstitutet

av Raimo Pärssinen (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I ett svar på en skriftlig fråga har kulturministern anfört att Filminstitutet i sin verksamhet ska beakta lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken samt språklagen.

Samtidigt bekräftar ministern att Filminstitutet inte har fått något uttalat uppdrag av regeringen när det gäller de nationella minoriteterna. Den relevanta frågan blir då: Varför har inget uppdrag getts? Gäller då samma sak för andra myndigheter som inte fått ett uttalat uppdrag, det vill säga kan de strunta i lagen om nationella minoriteter?

Vidare skriver Adelsohn Liljeroth att Filminstitutet är en stiftelse och styrs inte på samma sätt som en myndighet. Men även en stiftelse måste väl rimligen följa svensk lag då den fördelar offentliga stöd?

Jag måste tyvärr säga att svaret andas likgiltighet och uppgivenhet.

Regeringens ambitionsnivå är låg när det gäller de nationella minoriteternas rätt till kultur på sitt eget språk vilket många med mig beklagar.

Min fråga till kulturministern är:

Är kulturministern beredd att uttala uppdrag till Filminstitutet i enlighet med vår, av riksdagen, antagna minoritetslagstiftning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-02-06 Anmäld: 2014-02-06 Besvarad: 2014-02-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)