Narkotikapolisens förmåga

Interpellation 2017/18:543 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

En av de viktigaste utmaningarna i arbetet mot kriminaliteten är inte bara att komma åt införseln av illegala vapen utan också att angripa narkotikan som alltför ofta är en bakomliggande förklaring till de skjutningar och uppgörelser som vi ser runt om i landet, i synnerhet i våra särskilt utsatta områden.

Liberalerna har tidigare föreslagit att vissa delar av polisens omorganisation fått så pass negativ inverkan på förmåga och kapacitet att organisationen måste rivas upp och justeras inom ett antal områden. Ett sådant är just polisens arbete mot narkotika.

I samband med tillkomsten av de nya polisregionerna försvann spaningsenheter och narkotikaenheter. Nya enheter tillkom, exempelvis enheter för grova brott. Även om dessa inrättade enheter har en bra kompetens med erfarna utredare måste det likväl säkerställas att man också har poliser som aktivt arbetar mot narkotikan ute för att inte endast nå köparna utan även de som säljer.

Liberalerna vill betona och understryka vikten av en effektiv och fungerande verksamhet även i arbetet mot knarket. Narkotikapolisens viktiga arbete måste fortsätta i oförminskad styrka. Ska vi på allvar slå ut narkotikan krävs spaning och tillslag och inte att vänta på att en polisanmälan görs.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

  1. Avser ministern att vidta åtgärder för att återupprätta narkotikapolisens förmåga, även i form av specialenheter inom polisen?
  2. Hur vill ministern och regeringen medverka till att vi får fler poliser i yttre tjänst för att även säkerställa spaningsarbetet mot de kriminella?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-15 Överlämnad: 2018-05-16 Anmäld: 2018-05-17 Sista svarsdatum: 2018-05-30 Svarsdatum: 2018-06-08
Debatt (7 anföranden)