Näringspolitiken

Interpellation 2011/12:341 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 26 april

Interpellation

2011/12:341 Näringspolitiken

av Peter Persson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

En av de viktigaste åtgärder som krävs för att komma till rätta med arbetslösheten och säkra välfärden är en aktiv näringspolitik. Vi socialdemokrater uppfattar inte, till skillnad från statsministern och därmed hela regeringen, näringslivet som ett särintresse.

Bristen på en aktiv näringspolitik är dock uppenbar. När jag studerat vilka propositioner som näringsministern lagt fram sedan tillträdet den 29 september i fjol är det bara två stycken: Några frågor om Patentbesvärsrätten och Bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare.

Jag vill därför fråga näringsministern om det kommer några fler propositioner som innehåller en samlad och aktiv näringspolitik eller om de två redan lämnade är att betrakta som regeringens svar på behovet av en sådan.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-26 Anmäld: 2012-04-26 Besvarad: 2012-05-04
Debatt (7 anföranden)