Näringslivets utveckling i Gävleborg

Interpellation 2011/12:353 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 8 maj

Interpellation

2011/12:353 Näringslivets utveckling i Gävleborg

av Raimo Pärssinen (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Utvecklingen av små och medelstora företag samt våra industrier som gör affärer globalt är grunden för samhällets välstånd. I ett län som Gävleborg finns det kommuner som i princip står och faller med hur till och med enskilda företag lyckas och frodas. Tyvärr så har vi sett nedläggningar av industrier såsom Stora Ensos massafabrik i Norrsundet och Ericssons avveckling i Gävle. Nu har även Cloetta som kort efter det att man förvärvade Läkerol meddelat att man har för avsikt att lägga ned verksamheten i Gävle och flytta produktionen till bland annat Slovenien. Varje avveckling för med sig att även många verksamhetsnära tjänster försvinner.

Vi kan också konstatera att utbildningsnivån är den lägsta i Sverige. Trots det så väljer regeringen ändå att skära ned på gymnasieskolan och som lök på laxen avlövar man Högskolan i Gävle på 40 miljoner kronor!

Svenskt Näringsliv har redovisat att trots den höga arbetslösheten så har företag svårt att kunna rekrytera personal med rätt kompetens.

Att näringslivet och industrin förändras och omstruktureras är ingen nyhet, vare sig för oss i Gävleborg eller i övriga landet. Frågan är hur politiken kan underlätta nödvändiga omvandlingar så att vi står starka i konkurrensen i framtiden. Vi socialdemokrater har en sammanhållen idé om detta. Frågan är vilken strategi och handlingsplan som regeringen står för.

Mina frågor till näringslivsminister Annie Lööf är:

Vad gör regeringen för att företag och industrier i Gävleborg växer och frodas så att det blir fler jobb, nya produkter och tjänster?

Hur ser vi resultat?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-08 Anmäld: 2012-05-08 Svar fördröjt anmält: 2012-05-29 Besvarad: 2012-06-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)