Näringslivets situation i Sörmlands län

Interpellation 2012/13:86 av Ekström, Hans (S)

av Ekström, Hans (S)

den 1 november

Interpellation

2012/13:86 Näringslivets situation i Sörmlands län

av Hans Ekström (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Arbetslösheten i Sörmland är väldigt hög. Varslen fortsätter att öka. Nu senast varslades 150 personer på SSAB i Oxelösund. Eskilstuna, Flen och Katrineholm är tre Sörmlandskommuner som alla ligger på den icke så smickrande topp tio-listan över landets kommuner med högst andel arbetssökande i åldern 16–64 år. Södertälje, som är en viktig arbetsmarknad för stora delar av Sörmland, har också drabbats hårt, både av strukturomvandling i form av Astra Zenecas neddragningar och av nedgången inom fordonsindustrin. Statistik från Arbetsförmedlingen visar en väldigt oroande utveckling. Då ska man betänka att det enbart är företag som varslar fem eller fler som ryms i Arbetsförmedlingens statistik. I samtal med mina fackliga kamrater har jag hört om en mycket skrämmande utveckling.

De senaste tidernas nedläggningar och varslen i Sörmlands län har gjort många människors vardag osäker. Det har i vissa fall också lett till personlig katastrof för många. Det är ingen ny trend, det har pågått under lång tid, då regeringen bara stått och tittat på.

Gång på gång har socialdemokraterna liksom ledande företrädare från näringslivet försökt göra regeringen uppmärksam på problematiken i vårt län. Vi har bett regeringen om stöd/satsningar och varnat för konsekvenserna av uteblivna insatser. Det har varit toner för döva öron; regeringen har varken lyssnat eller gjort något åt problemet. Regeringens företrädare har snarare kallat industrin för ett särintresse.

Regeringens passivitet har gjort att vi i dag befinner oss i ett allvarligt läge där många företag tvingas till nedskärningar och att lägga varsel. Många fler är dessutom på gång. Nu krävs akuta åtgärder för att stödja de företag och de enskilda som drabbas av nedgången. Även de orter som drabbas hårdare än statsministerns hemkommun Täby behöver stöd. Näringslivsutveckling är en viktig del av en politik för att på längre sikt skapa fler jobb och bättre förutsättningar för små och medelstora företag i Sverige.

Det är hög tid att regeringen och näringsministern slutar behandla näringslivet som ett särintresse och kommer med konkreta åtgärder. Om satsningar uteblir riskerar läget att förvärras ytterligare, och det får förödande konsekvenser för människor i Sörmlands län.

Min fråga till näringsministern är vad näringsministern avser att vidta för åtgärder för att stimulera omställning till fler jobb och företag i Sörmlands län.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-01 Anmäld: 2012-11-05 Svar fördröjt anmält: 2012-11-15 Sista svarsdatum: 2012-11-19 Besvarad: 2012-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.