Motorsportens relation till statliga myndigheter

Interpellation 2012/13:194 av Svedberg, Per (S)

av Svedberg, Per (S)

den 7 januari

Interpellation

2012/13:194 Motorsportens relation till statliga myndigheter

av Per Svedberg (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Idrottsrörelsen är, åtminstone sett till antalet utövare, Sveriges största folkrörelse. Riksidrottsförbundet organiserar förbund inom 69 olika idrotter. Många av dessa är små idrotter, drivna av eldsjälar. Det borde vara en självklarhet att statliga myndigheter i sin relation till dessa förbund har en positiv attityd. Tyvärr är så inte alltid fallet.

Inför SM-veckan i Falun 2013 har Svenska Bilsportförbundet erbjudit klubben SMK Dala Falun att arrangera en SM-tävling i rallysprint. Tävlingen äger rum lördagen den 26 januari. SMK Dala Falun, som är miljöcertifierade av RF/Svenska Bilsportförbundet, vände sig då till Fortifikationsverket för att få myndighetens tillstånd som markägare för att låna vägnätet på skjutfältet på Dalaregementet i Falun. I samband med tävlingen erbjöd man även Dalaregementets rekryteringsgrupp att visa upp sig och informera om sin verksamhet och sina rekryteringsbehov.

Svaret från Fortifikationsverket blev dock negativt. Avslaget motiverades med att det grundas på att en sådan upplåtelse inte är av ett sådant värde för Försvarsmakten att en upplåtelse kan bli aktuell för verksamhet som innebär en ökad miljöbelastning, risk för tredje man och potentiell skada på förvaltad egendom.

Försvarsmaktens rekryteringsverksamhet skulle definitivt få ut ett mervärde av att få möjligheten att rekrytera bland bilsportsintresserad publik och utövare. För bilsporten skulle möjligheten att arrangera en rallysprinttävling i samband med SM-veckan vara extremt värdefullt. Klubben har lovat att återställa marken efter användning. Ändå säger Fortifikationsverket alltså nej.

Har idrottsministern gjort det ställningstagandet att statliga myndigheter i sin myndighetsutövning i möjligaste mån ska bidra till att stödja idrottsrörelsen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-01-07 Anmäld: 2013-01-14 Svar fördröjt anmält: 2013-01-14 Besvarad: 2013-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (51 anföranden)