Motorfrågan för Gripen E

Interpellation 2017/18:6 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Nyligen testflögs stridsflygplanet JAS 39 Gripen E, ersättaren till dagens Gripen C/D-version. Riksdagen har beslutat att Sverige ska införskaffa en ny version av Sveriges stridsflygplan, där 60 Gripen E skall ersätta dagens ca 100 Gripen C/D.

Stridsflyget är avgörande för Sveriges försvar och har av riksdagen pekats ut som en förmåga av nationellt väsentligt säkerhetsintresse.

Ett stridsflygsystem innehåller flera komplexa och avancerade system, vart och ett avgörande för stridsflygets förmåga och tillgänglighet. Ett av de mest komplexa och kostsamma delsystemen är motorn, i dag den delvis svenskutvecklade RM12. Motorn i ett modernt stridsflygplan kan under sin livslängd stå för uppemot halva livscykelkostnaden. Sverige har för dagens Gripenflygplan haft en mycket kostnadseffektiv modell för flygplansmotorns avancerade underhåll, det så kallade produktstödet, vilket GKN, FMV och flygvapnet har utvecklat tillsammans under 20 år. Till Gripen E-versionen har man valt ett nytt motoralternativ, den amerikanska motorn F414. Motorn har av tillverkaren General Electric även anpassats för ett enmotorigt flygplan. Vad som dock inte är löst är formen för produktstödet.

Sedan 2013 har parter inom industrin diskuterat formerna för ett framtida produktstöd. Dessa diskussioner har dock dragit ut på tiden. I ett brev till försvarsutskottet i augusti 2015 angav dåvarande generaldirektören att man eftersträvade en kostnadseffektiv modell, där svensk industrin skulle ha ett inflytande över den nya motorn motsvarande det man i dag har över RM12. En lösning på motorfrågan till Gripen E är fortfarande inte klar.

Försvarsministern har under it-skandalen på Transportstyrelsen flera gånger offentligt uttalat att han är principiell motståndare till så kallad outsourcing.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd vidta för att undvika att den under lång tid uppbyggda, unika och svenska flygmotorförmågan outsourcas till USA? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-21 Överlämnad: 2017-09-21 Anmäld: 2017-09-22 Svarsdatum: 2017-10-10 Sista svarsdatum: 2017-10-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)