Mosaikbetesmarkernas framtid

Interpellation 2013/14:124 av Larsson, Jan-Olof (S)

av Larsson, Jan-Olof (S)

den 14 november

Interpellation

2013/14:124 Mosaikbetesmarkernas framtid

av Jan-Olof Larsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Från norra Halland till norska gränsen är landskapet precis som Evert Taube en gång skrev:

 ”Mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.”

I skrevorna i bergen och på gräsfläckarna växer många rara växter och kanske har landskapet här den största biologiska mångfalden i Sverige.

Ersättningarna från landsbygdsprogrammet till dem som har djur på mosaikbetesmarker har hittills stöttat lantbrukare med betungande extrakostnader. Det handlar om att de till exempel bekostar båttransport av djur och långa resor vid tillsynen av djuren. Men nu har regeringen kommit på att de här ersättningarna inom utvald miljö, och ett antal till inom landsbygdsprogrammet, ska bort. De lantbrukare som har åtaganden som går ut i år kan inte söka nytt förrän tidigast 2016.

Det blir alltså inga pengar för 2014 och 2015 – detta på grund av att regeringen är rädd för att slå i det så kallade budgettaket.

Jag har följande fråga till ministern:

Tänker ministern vidta några åtgärder för att trygga böndernas verksamhet och den biologiska mångfalden i mosaikbetesmarkerna i Bohuslän och Halland?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-11-14 Anmäld: 2013-11-15 Svar fördröjt anmält: 2013-11-20 Besvarad: 2013-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (43 anföranden)