Möjligheten att bli soldat

Interpellation 2017/18:127 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Det svenska försvarets styrka avgörs av flera olika faktorer. Tillgång till resurser vad avser material är en faktor, tillgång till goda ledare en annan. Att försvaret har många sökande till sina utbildningsplatser är en annan viktig faktor. Här spelar attraktiviteten stor roll, men det gör även vilka kriterier som sätts upp för att man ska godkännas för att komma till den första rekryteringsprocessen.

Vi vet att av alla ungdomar upp till 24 år är det många som inte har godkända betyg från gymnasieskolan och därmed inte heller kan söka till en militär grundutbildning.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är:

 

Vad avser ministern att göra för att flera ungdomar ska beredas möjlighet att söka en militär utbildning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-09 Överlämnad: 2017-11-10 Anmäld: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-11-17 Sista svarsdatum: 2017-11-24
Debatt (7 anföranden)