Mobiltelefoni i hela landet

Interpellation 2012/13:132 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 16 november

Interpellation

2012/13:132 Mobiltelefoni i hela landet

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Trots att det teoretiskt sett verkar finnas relativt god täckning på mobilnäten där människor bor i Sverige finns det i praktiken märkbara brister.

Många upplever också försämringar i takt med att terminaler, datorer och smarta telefoner erbjuder allt fler tjänster. För dem som arbetar i hemtjänsten och kör bil ensamma i glesbygden är en fungerande mobiltäckning nödvändig. För dem som jobbar i skog och mark och längs kusterna är det ett arbetsmiljöproblem att inte kunna vara i kontakt med omvärlden. Men det skapar även svårigheter för friluftsliv, jakt och fiske, båtliv, turist- och besöksnäringen.

I städerna finns det täckning eftersom det är lönsamt för operatörerna att agera där människor bor tätt. Men även i storstäderna finns en stor irritation; försvårade möjligheter till kontakt, svårare att sköta jobben, längre väntetider på grund av överbelastning i näten.

Vad avser statsrådet att göra för att mobilerna ska fungera även i praktiken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-16 Anmäld: 2012-11-16 Svar fördröjt anmält: 2012-11-29 Besvarad: 2012-12-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)