Mobiltäckning

Interpellation 2013/14:93 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 6 november

Interpellation

2013/14:93 Mobiltäckning

av Isak From (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Om det händer en olycka och man befinner sig i ett område där det inte finns täckning för mobiltelefoner är man väldigt utlämnad. Det vet många som vistas i hela det stora västra fjällområdet. I Västerbottens skogsland är det samma problematik som gäller.

Särskilt kännbart blir det de gånger som människor behöver nå 112. Det är inte ovanligt att behöva förflytta sig många kilometer för att hitta ett ställe där det går att få signal och kunna ringa.

Men på många platser där det inte finns täckning i dag, fanns tidigare faktiskt mobiltelefonitäckning. Från 1982 fram till 2009 fanns täckning först genom NMT 450-nätet och senare genom det nya digitala 450-nätet.

På den här tiden gick det att ringa med mobiltelefon i nästan hela landet och i mycket stora fjällområden. Men då de nya ägarna till bolaget Net 1, som driver 450-nätet, plötsligt slog av mobiltelefonin år 2009 blev det omöjligt att ringa med mobiltelefon längst ut i glesbygden och mycket stora områden i fjällvärlden. 450-nätet har ett tydligt krav på mobiltelefoni i frekvenstillståndet.

Net 1, som äger frekvenstillståndet på det gamla 450-nätet, slog 2009 av sin mobiltjänst och ersatte den med IP-telefoni genom bredband. Då tappade uppskattningsvis 18 procent möjlighet till mobiltelefoni i bara Västerbottens län.

Möjligheten att kommunicera i fjällvärd och glesbyggd är väsentlig för alla, inte minst i kontakt med räddningstjänst och fjällräddning.

Jag har följande frågor:

Ser it-minister Anna-Karin Hatt ett behov att alla ska kunna nå 112?

Vilka insatser avser hon i så fall att vidta för att mobiltäckningen åtminstone ska vara lika bra som år 2006?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-06 Anmäld: 2013-11-06 Svar fördröjt anmält: 2013-11-12 Besvarad: 2013-11-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)