Misslyckande för nystartsjobben

Interpellation 2007/08:310 av Björck, Patrik (s)

av Björck, Patrik (s)

den 16 januari

Interpellation

2007/08:310 Misslyckande för nystartsjobben

av Patrik Björck (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Nu har regeringens politik fått verka så länge att den kan utvärderas. Tidigare har vi kunnat debattera det ideologiska innehållet, alla orättvisor och hur man konsekvent förskjutit maktförhållandena på arbetsmarknaden till de anställdas nackdel och den ansvarslösa och slarviga beredningen.

Nu kan vi börja den konkreta utvärderingen av regeringens misslyckande genom att se hur det gått för nystartsjobben. De flesta som fått nystartsjobb blir arbetslösa igen efter det att nystartsjobbet tagit slut. Det visar en rapport från Ams från den 19 december 2007. Enligt rapporten får endast var tionde nystartsjobbare stanna kvar på arbetsplatsen. Nystartsjobben har varit regeringens viktigaste och egentligen enda åtgärd mot arbetslösheten och den visar sig nu inte fungera.

Vad avser arbetsmarknadsministern att vidta för åtgärder för att rätta till detta misslyckande?

Tänker arbetsmarknadsministern verka för en satsning på utbildning för att lyfta landet och de arbetslösa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-01-16 Anmäld: 2008-01-17 Svar fördröjt anmält: 2008-01-29 Besvarad: 2008-02-19
Debatt (12 anföranden)