Misslyckad stabiliseringspolitik

Interpellation 2013/14:111 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 12 november

Interpellation

2013/14:111 Misslyckad stabiliseringspolitik

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Om den ekonomiska politiken ska vara framgångsrik krävs det en tydlig idé om vad som driver utvecklingen. Dessutom måste det finnas en acceptans hos medborgarna och det måste fungera i verkligheten.

Regeringens politik går ut på att öka incitamenten till arbete, det vill säga att öka skillnaden mellan dem som är i arbete och dem som inte är i arbete, och att avreglera arbetsmarknaden så att konkurrensen leder till fler sysselsatta.

Den teoretiska modellen har inte visat sig fungera i verkligheten. I praktiken har arbetslösheten ökat, långtidsarbetslöshet har tredubblats och ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på oacceptabla nivåer.

Jag har följande frågor:

Vad avser finansministern att göra för att stabiliseringspolitiken ska fungera?

Vad avser finansministern att göra för att sänka arbetslösheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-11-12 Anmäld: 2013-11-12 Besvarad: 2013-11-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.