Misslyckad jobbpolitik

Interpellation 2012/13:228 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 25 januari

Interpellation

2012/13:228 Misslyckad jobbpolitik

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den borgerliga regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik.

Närmare 400 000 är arbetslösa, och fler ska det bli enligt den borgerliga regeringen. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under den borgerliga regeringens tid vid makten; från ca 24 000 till 70 000 som har varit arbetslösa mer än 24 månader. Ungdomsarbetslösheten är nästan 24 procent. Med andra ord går var fjärde ung människa utan jobb.

Arbetslösheten är högre än i Belgien, Danmark, Tyskland, England med flera andra jämförbara länder. Regeringen sätter ineffektiva skatteundantag framför effektiva insatser för jobb.

Ändå påstår den borgerliga regeringen att de vidtagna åtgärderna är bra. Finns det anledning att omvärdera politikens verktyg om det visar sig att de inte fungerar?

Vad avser finansministern att göra för att få ned massarbetslösheten?

Vad avser finansministern att göra för att få rätt politiska verktyg för att kunna bekämpa arbetslösheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2013-01-25 Inlämnad: 2013-01-25 Svar fördröjt anmält: 2013-02-12 Besvarad: 2013-02-19