Missbruk av drogen GHB

Interpellation 2006/07:578 av Olofsson, Eva (v)

av Olofsson, Eva (v)

den 25 maj

Interpellation

2006/07:578 Missbruk av drogen GHB

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Från eufori till andningsstillestånd – gränsen mellan kick och förgiftning är hårfin för den som använder GHB, GBL eller Butandiol. I Västsverige ställer de svårdoserade bokstavsdrogerna till med stora problem, inte minst i Göteborg och flera av kranskommunerna. Här dör lika många av överdoser av GHB som på grund av heroinmissbruk. I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) drograpportering för 2007 konstateras att GHB biter sig fast och ökar i Göteborgsområdet. I Stockholm finns nästan inte missbruk av bokstavsdrogerna.

I broschyren Agera i tid, rädda liv! berättar narkosöverläkaren Kai Knudsen hur han varje vecka möter personer som överdoserat GHB eller de snarlika drogerna GBL och Butandiol (BD), och så har det varit sedan han först kom i kontakt med drogen i mitten av 1990-talet.

GHB, GBL och BD är förrädiska droger. GHB är billigt och kan framställas i det egna köket. Berusningen upplevs som mycket positiv. Men en feldosering kan leda till döden. Missbruket kretsar kring langaren som lär ut och kan få en snabb spridning lokalt. Det tar några månader att utveckla ett beroende men sedan är den missbrukande personen fast. Abstinensproblemen är mycket stora och vägen tillbaka lång, med stora behov av stöd. Stora krav ställs på samarbete mellan sjukvård och socialtjänst, ett omedelbart ingripande från socialtjänsten och för det krävs goda kunskaper om drogen.

Utifrån Mobilisering mot narkotikas trestadssatsning har ett arbete inletts i Göteborg för att öka kunskaperna och få en gemensam strategi mellan sjukvården och socialtjänsten. Intresset för den konferens, ”GHB – en etablerad drog”, som anordnas av länsstyrelsen, Göteborgs stad och Mobilisering mot narkotika har varit mycket stort.

Det finns i dag mycket lite forskning kring drogerna och arbetet med att förebygga missbruk samt ge bästa möjliga stöd till de människor som fastnat i missbruket.

Missbruket av GHB, GBL och BD är ojämnt spritt i Sverige; förutom Västsverige är ett antal Norrlandskommuner drabbade. När GHB i början av 2000-talet narkotikaklassades underlättades det preventiva arbetet bland ungdomar, men GBL och BD är inte narkotikaklassade utan betecknade som hälsofarliga varor.

Jag vill därför fråga statsrådet:

1. Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att öka kunskaper och forskning när det gäller missbruket av GHB, GBL och BD?

2. Vad avser statsrådet att göra för att utveckla metoder för att förebygga missbruket av GHB, GBL och BD och för att förbättra stödet till dem som fastnat i missbruk?

3. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att narkotikaklassa GBL och BD?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-25 Anmäld: 2007-05-25 Svar fördröjt anmält: 2007-05-30 Sista svarsdatum: 2007-06-11 Besvarad: 2007-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.