Missbruk av dopningspreparat

Interpellation 2006/07:438 av Lilja, Lars (s)

av Lilja, Lars (s)

den 26 mars

Interpellation

2006/07:438 Missbruk av dopningspreparat

av Lars Lilja (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Missbruk av dopningspreparat, och då i första hand anabola steroider, har oftast kopplats till utövandet av vissa idrotter och därför ansetts som ett problem närmast för idrotten. Mycket talar dock för att problemet snarare är ett samhällsproblem utanför idrotten.

Min fråga till statsrådet blir vad hon avser att vidta för åtgärder för att motverka missbruket av dopningspreparat.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-26 Anmäld: 2007-03-26 Besvarad: 2007-04-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)