Minskat sjuklöneansvar

Interpellation 2013/14:152 av Niemi, Pyry (S)

av Niemi, Pyry (S)

den 21 november

Interpellation

2013/14:152 Minskat sjuklöneansvar

av Pyry Niemi (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

I dag är över 400 000 personer utan jobb. Det är en mycket hög siffra. Fler arbeten behövs och nya jobb skapas främst i små och medelstora företag. Därför är det viktigt att underlätta för fler företagare att våga anställa. 

Antagandet att sjuklöneansvaret minskar företagens vilja att anställa stärks efter en enkätundersökning gjord bland 600 företagare/företagsledare som Skop tagit fram på uppdrag av organisationen Företagarna. Enligt undersökningen har 16 procent av företagen en eller flera gånger avstått från att anställa en person på grund av sjuklöneansvaret. Vidare framgår att 68 procent av företagen absolut eller kanske skulle bli positiva till att anställa en person med lång sjukhistoria om de inte behövde betala sjuklön. Enligt undersökningen är det framför allt små och medelstora företag som hämmas i sina anställningsplaner av risken att dra på sig sjuklönekostnader.

Om staten tog på sig ansvaret för den andra sjuklöneveckan skulle med stor sannolikhet fler företagare våga anställa. Det skulle i sin tur leda till att fler jobb skapades och arbetslösheten minskade. Näringsministern har tidigare uttryckt att ett reducerat sjuklöneansvar är en prioriterad fråga.

Därför vill jag fråga näringsminister Annie Lööf:

När kommer regeringen att införa ett reducerat sjuklöneansvar för företagen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-21 Anmäld: 2013-11-21 Besvarad: 2013-11-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)