Minskade försvarsanslag

Interpellation 2008/09:429 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 25 mars

Interpellation

2008/09:429 Minskade försvarsanslag

av Bosse Ringholm (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I juli 2007 i Almedalen lovade finansminister Anders Borg att anslaget till försvaret år 2010 ska ha minskat med 4 miljarder kronor, det vill säga ca 10 procent av anslaget.

De då planerade skattesänkningarna skulle delvis finansieras genom neddragningar på försvaret.

Regeringen har den 19 mars 2009 presenterat en proposition om en ny försvarspolitisk inriktning. Mot bakgrund av denna vill jag fråga finansministern:

Är det finansministerns ställningstagande att det är möjligt att sänka försvarets kostnader med 4 miljarder kronor år 2010?

Kommer finansministern att verka för att det ekonomiska utrymme som frigörs genom minskade försvarsanslag används för fortsatta skattesänkningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-03-25 Anmäld: 2009-03-25 Svar fördröjt anmält: 2009-04-08 Besvarad: 2009-04-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)