Minskad kriminalitet för ökad tillväxt

Interpellation 2018/19:80 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt Svenskt Näringslivs preliminära studie av de direkta kostnaderna för näringslivet (exklusive finanssektorn) orsakade av brottslighet uppgår dessa till uppskattningsvis 55 miljarder kronor per år.

I de kostnader som räknats fram inkluderas inte indirekta kostnader för väktare, larm och övervakningskameror. Inte heller har man räknat in utebliven tillväxt på grund av lägre investeringar eller lägre produktion kopplat till brottslighet, enligt Svenskt Näringsliv.

Företag och företagare på brottsutsatta orter vittnar om att kriminella gäng gör det svårt för dem att fortsätta driva sina verksamheter, samtidigt som polisen och rättsväsendet upplevs som frånvarande. Brottsligheten gör det sårbart och dyrt att bedriva verksamhet. Statsrådet Johansson har under de fyra föregående åren burit det högsta ansvaret för rättspolitiken i Sverige.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1.  Ser ministern något eget ansvar för utvecklingen i Sverige där näringslivet tvingas spendera miljardbelopp orsakade av brottsligheten? 
  2.  Vilka åtgärder avser ministern att vidta under mandatperioden för att få ned kriminaliteten så att företag ska vilja fortsätta verka på orter för jobb och tillväxt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-14 Överlämnad: 2019-02-15 Anmäld: 2019-02-26 Sista svarsdatum: 2019-03-08 Svarsdatum: 2019-03-15
Debatt (7 anföranden)