miljömärkning av mobiltelefoner

Interpellation 1999/2000:64 av Segelström, Inger (s)

av Segelström, Inger (s)

den 3 november

Interpellation 1999/2000:64

av Inger Segelström (s) till miljöminister Kjell Larsson om miljömärkning av mobiltelefoner

Under 1990-talet har vi fått miljömärkta datorer. Där har de fackliga organisationerna varit föregångare och påtryckare. Nu tar TCO, som exempel, nästa steg och utökar sin certifiering av datorer, bildskärmar och tangentbord med skrivare, faxar och kopiatorer. Det är mycket bra för miljön, hälsan och möjliggör för oss att vara aktiva konsumenter.

I regeringsdeklarationen talades om att miljöklassa, skolor, daghem och andra byggnader. Jag undrar om våra mobiltelefoner är nästa område att miljögranska?

Efter samtal med både departement, myndigheter och forskare har det framkommit att Sverige ligger långt framme vad gäller den tekniska kunskapen om eventuella risker med mobiltelefoner. Man är också överens om att alla telefoner ligger under de normkrav som ställs i dag. När jag efterfrågar svensk forskning om miljön och hälsan blir jag hänvisad till WHO:s studier och att det tar lång tid innan man kan se konsekvenser av eventuell strålning eller skador.

För mig som riksdagsledamot är det oroande när man som konsument inte kan förstå och göra jämförelser på produkter vid ett miljöval. I dag vet jag precis vad min katt får i sig från kattburken eftersom det är redovisat i detalj på burken.

Mobiltelefonimarknaden håller på att lansera mobiltelefoner för små, små barn. Inte heller här kan man som riksdagsledamot säga till oroliga vuxna att det finns en miljödeklaration och att så vitt vi vet är det ofarligt och det kan man läsa och förstå av miljöklassificeringen. Jag tror inte heller att jag kan säga att vi gör allt vi kan i Sverige för att erhålla kunskap om eventuella hälsorisker för här gäller försiktighetsprincipen.

I regeringens skrivelse 1999/2000:13 talas särskilt om att det ökade antalet allergier och överkänslighet hos främst barn oroar och behöver belysas framöver.

Min fråga till miljöministern är:

Förekommer det någon miljögranskning av mobiltelefoner i dag eller kan vi förvänta oss att det initieras så att vanliga konsumenter kan välja, förstå och göra ett medvetet miljöval av mobiltelefoner också för barn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-02 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.