Miljökonsekvenser av mobila verkstäder

Interpellation 2019/20:189 av Thomas Morell (SD)

av Thomas Morell (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Tidigare i år ställde jag en fråga angående mobila verkstäder. Statsrådet Isabella Lövin var den från regeringen som fick uppdraget att svara.

Anledningen till att frågan ställdes var de mobila verkstäder, mobila däckverkstäder och mobila tankstationer som finns runt om i landet. Dessa verkstäder och tankstationer förser de utländska fordonen med verkstadstjänster och bränsle. Under de senaste åren har vi också sett ett ökat inslag av utländska bärgningsbilar som hämtar haverister utmed våra vägar. Gemensamt för de mobila verksamheterna är att arbetet sker under bar himmel, vilket innebär ökade risker för spill av miljöfarliga vätskor. Bärgningsverksamheten sker ofta av förare som uppenbart saknar relevant utbildning och som sällan bär reflexkläder eller annan skyddsutrustning.

Cabotagereglerna tillkom för att minimera tomkörningar, och reglerna säger att det ska vara en tillfällig inrikestransport i ett värdland. Cabotage och även kombinerade transporter har i stället utvecklats till en etablerad verksamhet vid sidan om alla regelverk. Det sker bromsbyten, kopplingsbyten, oljebyten och mer eller mindre stora reparationer utmed våra vägar eller på parkeringsplatser. Inför vintern rullade de mobila däckverkstäderna runt i landet och bytte däck på utländska ekipage. Fordonen som utför otillåten transportverksamhet i landet tankas på mobila tankstationer som innehåller diesel, eller snarare brännolja, från öststater.

Ett något märkligt förhållande eftersom en av grundpelarna i cabotagereglerna är just tillfällig inrikestransport i värdland. Hade det varit fråga om tillfälliga transporter skulle det givetvis inte skapa en marknad med mobila verkstadstjänster utomhus. Att det här kan få allvarliga konsekvenser för vår miljö inser var och en som vet vilken skada några deciliter diesel kan orsaka på en vattentäkt.

Att den här verksamheten har tillåtits att breda ut sig på det här viset kan sammanfattas med två ord: uteblivna kontroller.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stoppa de mobila verkstäderna och de mobila tankstationerna?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-04 Överlämnad: 2019-12-05 Anmäld: 2019-12-06 Sista svarsdatum: 2019-12-19