Migrationsdomstolarnas budget

Interpellation 2019/20:227 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Migrationsdomstolarna får ett anslag som totalt uppgår till 782 miljoner kronor nästa år – en sänkning på mer än 100 miljoner kronor från anslagsnivån 2019. Detta trots att migrationsdomstolarna begär 178 miljoner mer än vad regeringen lagt. Moderaterna går migrationsdomstolarna till mötes – för att inte förlängda handläggningstider ska leda till ökade kostnader för bland annat välfärden. Människor tvingas in i ovisshet och limbo när de inte vet hur deras framtid kommer se ut, utan måste vänta på en domstol med för knappa resurser.

Medborgarskapsmålen kommer att bli dubbelt så många nästa år, enligt Domstolsverket. Och regeringens sänkta budgetanslag räcker inte för att klara uppdraget. Detta leder också till att antalet avgjorda asylärenden 2020 kommer att halveras jämfört med 2019. I Migrationsverkets juliprognos framgick att om domstolarna hade fått tillskott enligt behov hade 12 000 färre personer varit inskrivna i mottagningssystemet framöver. Enligt Domstolsverkets beräkningar hade migrationsdomstolarna behövt ytterligare 178 miljoner kronor i anslag för att täcka behoven under 2020.

Det finns väldigt många migrationsmål i rättssystemet. Enligt Domstolsverket skulle man behöva fylla på med personal, men det kan man inte göra nu i den utsträckning som behövs. Det blir också både humanitära och samhällsekonomiska bekymmer när handläggningstiderna ökar. Det handlar om utsatta personer som lever i ovisshet; många har redan väntat väldigt länge och nu kommer tiderna att bli ännu längre. Det är också en förlust för staten – att de bor längre på Migrationsverkets boenden kostar mer än att ge pengar till domstolarna så de kan nå snabbare avgöranden.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Varför ger inte ministern de resurser som Domstolsverket ansett sig behöva till migrationsdomstolarna för att klara de migrationsmål som finns?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-17 Överlämnad: 2019-12-18 Anmäld: 2019-12-19 Sista svarsdatum: 2020-01-17 Återtagen: 2020-01-30