Medicinska åldersbedömningar

Interpellation 2015/16:410 av Johan Forssell (M)

av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Moderaterna har vid ett flertal gånger påtalat vikten av att Migrationsverket får tillgång till medicinska åldersbedömningar av de som söker asyl som ensamkommande barn då det råder osäkerhet om den sökandes ålder är över eller under 18 år.

I tider av stora prövningar är det särskilt viktigt med ordning och reda i asylpolitiken. Vi behöver också säkra att resurser som ska gå till barn inte går till vuxna. Detta är ytterst en trovärdighetsfråga.

Det är positivt att regeringen på pressträffen den 24 november 2015 anslöt sig till Moderaternas uppfattning i frågan. Samtidigt brådskar det mot bakgrund av det mycket stora söktrycket till Sverige. Statsrådet har vid ett flertal tillfällen sagt att en fungerande ordning måste komma på plats. Men i praktiken är läget detsamma. Medicinska åldersbedömningar görs mycket sällan. Bilden från Migrationsverket och från HVB-hem är att den uppgift om ålder som ges inledningsvis från den sökande nästan alltid tas för god. Det rimliga är i stället förstås att låta den sökande genomgå en medicinsk åldersbedömning då det råder osäkerhet om hans eller hennes ålder. Detta bör kunna ske redan i nära anslutning till att ansökan om asyl har lämnats in. Moderaterna vill att det anställs läkare på Migrationsverket för detta ändamål.

Socialstyrelsen arbetar med uppdaterade riktlinjer rörande medicinska åldersbedömningar. Det var ett arbete som var påbörjat redan före regeringens besked den 24 november. Detta arbete förändrar egentligen inget i sak. Redan i dag finns riktlinjer från Socialstyrelsen. Problemet är att det brister i tillämpningen. Kort sagt; Nya riktlinjer (i april som tidigast) är inte lösningen på problemet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur avser ministern att säkerställa att de medicinska åldersbedömningarna återupptas, och när kan vi förvänta oss att så sker?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-02-15 Överlämnad: 2016-02-16 Anmäld: 2016-02-23 Sista svarsdatum: 2016-03-07 Svarsdatum: 2016-03-18
Debatt (6 anföranden)