Medfinansiering av statlig infrastruktur

Interpellation 2013/14:167 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 25 november

Interpellation

2013/14:167 Medfinansiering av statlig infrastruktur

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I den beslutade infrastrukturplanen för åren 2015–2025 så förutsätts en kommunal medfinansiering uppgående till ca 25 procent av totalbeloppet under perioden på 522 miljarder kronor.

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) rekommenderar via sin vd att kommuner och landsting inte går in med medfinansiering på grund av regeringens valhänthet med avtalen vad gäller Sundsvall och Motala.

I Sundsvall och Motala har två enhälliga kommunfullmäktigeförsamlingar godkänt de av regeringen framförhandlade medfinansieringsavtalen för att broobjekten skulle färdigställas.

I efterskott har regeringen kommit med propåer om att avtalen ska ogiltighetsförklaras vad avser delen av medfinansieringen och avgiftsuttaget.

Min fråga till ansvarigt statsråd är mot den bakgrunden:

Anser statsrådet att regeringen och dess myndigheter är en pålitlig avtalspart?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-25 Anmäld: 2013-11-26 Besvarad: 2013-12-03 Sista svarsdatum: 2013-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)