Medborgarlön

Interpellation 2012/13:340 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 20 mars

Interpellation

2012/13:340 Medborgarlön

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I den parlamentariska socialförsäkringsutredningen driver moderaterna förslaget på ett så kallat sökvillkor i arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga man ska kunna kvalificera sig för ersättning från försäkringen utan att ha arbetat. Detta skulle om det genomfördes vara ytterligare ett steg från arbetslinjen som moderaterna i så fall tar.

Vill arbetsmarknadsministern medverka till att införa ett sökvillkor i arbetslöshetsförsäkringen?

Vill arbetsmarknadsministern ta initiativ till att ge utredningen direktiv att inte införa ett sökvillkor i arbetslöshetsförsäkringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-03-20 Anmäld: 2013-03-20 Svar fördröjt anmält: 2013-04-12 Besvarad: 2013-04-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.