Matlandet och jobben

Interpellation 2013/14:125 av Löfstrand, Johan (S)

av Löfstrand, Johan (S)

den 14 november

Interpellation

2013/14:125 Matlandet och jobben

av Johan Löfstrand (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Regeringen har för satsningen Matlandet Sverige satt ett mål att jobben på landsbygden ska öka med 20 000 senast 2020.

Men sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har sysselsättningen inom jordbruket minskat med 20 procent. Statistik där Jordbruksverket som jämfört genomförda antal arbetade timmar per år (AWU) inom jordbruket visar att motsvarande 15 000 heltidsarbeten har försvunnit i den svenska basproduktionen av livsmedel.

Arbetstillfällena i jordbruket är helt avgörande för möjligheten för människors möjlighet att bo och arbeta på landsbygden. När arbetstillfällen försvinner tvingas dessutom ofta människor överge sin livsstil.

Vi kan konstatera att regeringens ambitioner med Matlandetsatsningen inte har gett några resultat.

Regeringens egen utvärdering har visat att de rena PR-inriktade projekten inte har något påvisbart resultat.

Matlandet Sverige har kostat över 1 miljard.

Mina frågor till ministern är:

När både verkligheten och utvärderingarna har visat samma sak, är det inte då dags att fundera på om det inte finns bättre sätt att använda pengarna?

Och vilken annan plan än Matlandet har landsbygdsministern för att vända utvecklingen på landsbygden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-14 Anmäld: 2013-11-15 Svar fördröjt anmält: 2013-11-20 Besvarad: 2013-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.