Marknadsföring av lån och delbetalning på upprättad faktura

Interpellation 2014/15:574 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I dag har det blivit allt vanligare att fakturor från företag innehåller förslag på delbetalningar och erbjudanden om lån. Detta även om kunden aldrig efterfrågat något sådant. Detta kan vara en bra service för kunder om det inte finns risk för missuppfattningar. Dock har en del företag satt i system att göra fakturan lätt att missuppfatta, så att kunden betalar en delbetalning i stället för hela beloppet och därmed ingår ett avtal och tar ett lån, som dessutom oftast innehåller ränta och avgifter de aldrig ville ha. Det kan till exempel stå två slutsummor där delbetalningen är markerad med större eller starkare text längst ned på fakturan.

Detta ofog bör vara ganska lätt att stoppa genom att införa en regel som säger att erbjudanden om lån eller delbetalning inte får finnas på själva fakturan. Då kommer erbjudandet i stället på ett separat papper och människor slipper bli lurade av olika belopp på samma faktura. Någon längre utredning torde inte behövas, med tanke på att seriösa företag inte vill lura sina kunder på det sättet. De delar redan på vad som är erbjudande om delbetalning och vad som är faktura.

Med anledning av att det blivit allt vanligare med delbetalningserbjudanden på fakturor, som ofta upplevs förvillande och leder till att människor ingår låneavtal och delbetalningsuppgörelser av misstag, snarare än av fri vilja, bör en förändring av reglerna för fakturaköp införas snarast.

Därför vill jag fråga statsrådet Per Bolund följande: 

Kommer statsrådet och regeringen inom kort att agera för att stävja ofoget med oklara delbetalningserbjudande på fakturor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-07 Överlämnad: 2015-05-07 Anmäld: 2015-05-08 Svarsdatum: 2015-05-29 Sista svarsdatum: 2015-05-29
Debatt (7 anföranden)