Manuell glasindustri i framtiden

Interpellation 2012/13:36 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 18 oktober

Interpellation

2012/13:36 Manuell glasindustri i framtiden

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Den 2 oktober nåddes vi av nyheter om nya varsel i den manuella glasindustrin. Ugnarna i Orrefors och Åfors släcks, och 130 personer varslas om uppsägning på New Wave Group.

Kommunerna i Glasriket och länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län släppte den 31 augusti i år en av regeringen beställd rapport med förslag om hur man kan göra Glasriket attraktivt. Här finns många bra förslag, men det behövs beslut på regeringsnivå för att dessa förslag ska kunna verkställas.

Glasriket är en nationell angelägenhet, inte bara för de fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län som ingår i Glasriket. Det handlar också om turism, hantverk, formgivning, arbeten i glesbygd, traditioner och kunskap.

Manuell glasblåsning är ett krävande arbete och att utbilda sig till glasblåsare tar tid. Med allt färre arbetstillfällen att tillgå söker sig allt färre unga till yrket. Det gör att kunskapen om manuell glasblåsning på sikt riskerar att avta. Samma sak gäller även för designer. I Glasriket finns det fortfarande glasbruk och hyttor som går bra, men för att de ska kunna fortsätta utvecklas behövs det en handlingsplan. All manuell glastillverkning sker i småföretag som ligger i glesbygden. Det gör en handlingsplan särskilt angelägen då alternativ till annan sysselsättning i glesbygden är minimal.

Svenskt konstglas är attraktivt i många andra länder, men då finanskris råder i Europa och världen blir det allt tuffare att konkurrera. Att jobba med exportfrämjande åtgärder är ett måste. Därför krävs nu en nationell samling kring den manuella glasindustrin, en industri som har gjort svenskt glas känt över hela världen.

Jag vill härmed fråga näringsministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att stimulera den viktiga del av svenskt företagande som den manuella glasindustrin utgör.

Vilka åtgärder kommer näringsministern att vidta för att säkra den svenska manuella glasindustrins framtid och utvecklingsmöjligheter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-18 Anmäld: 2012-10-18 Besvarad: 2012-10-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)