Människors trygghet i vargtäta områden

Interpellation 2020/21:644 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Förra vinterns inventeringar visade att det fanns ungefär 365 vargar i Sverige. Sedan dess har det fötts ett stort antal valpar. Stammen just nu torde därför ha passerat 400 vargar. Av dessa medges endast jakt på ett relativt lågt antal.

Trygghet för människor ska alltid sättas i första rummet, och under rådande omständigheter med en mer förtätad vargpopulation i bland annat Värmland är detta en mycket viktig och angelägen fråga. Vargstammens storlek har stor betydelse för att människor ska kunna verka och bo på ett tryggt sätt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Hur ämnar ministern verka så att människor som bor i vargtäta län känner sig trygga?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-04-12 Överlämnad: 2021-04-13 Anmäld: 2021-04-14 Sista svarsdatum: 2021-04-27 Svarsdatum: 2021-05-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)