Månggiften i Sverige

Interpellation 2019/20:264 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen överlämnades betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften till statsrådet Morgan Johansson. Nu återstår regeringens behandling av förslagen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Dock kan vi redan nu konstatera att utredningen helt saknar förslag för hur månggiften som finns i dag i Sverige ska upphävas. Trots att vi var flera i utredningens politiska referensgrupp som påtalade ett behov av ett definitivt slutdatum för när alla kvarvarande månggiften måste vara upphävda, så valde utredaren att inte gå vidare med ett sådant förslag. 

Som tur är så behöver inte regeringen hålla sig till utredarens förslag utan kan om den vill gå längre. Dock framstod det som att Socialdemokraterna som parti saknar ambitioner att vilja upphäva de månggiften som finns i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Har ministern för avsikt att agera för att inga månggiften ska få förekomma i Sverige?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-16 Överlämnad: 2020-01-17 Anmäld: 2020-01-21 Sista svarsdatum: 2020-01-31