Månggifte i Sverige

Interpellation 2019/20:265 av Sara Gille (SD)

av Sara Gille (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen presenterade Utredningen om strängare regler om utländska månggiften sitt betänkande Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2) som handlar om ändringar av reglerna om månggifte i Sverige.

En nackdel med de lagändringar som utredningen föreslår är att de inte kommer att få effekt på många år eftersom de inte ska gälla retroaktivt. Personer som ingått flera äktenskap i sitt hemland före den 1 juli 2021 och därefter kommer till Sverige kommer inte att omfattas av de föreslagna ändringarna. Äktenskap som ingåtts före den 1 juli 2021 kommer, om personen därefter flyttar till Sverige, att hanteras enligt de regler som gäller i Sverige i dag.

En annan nackdel är att förslagen innehåller en pysventil som möjliggör att månggiften godkänns även om de skulle träffas av den nya lagen om det finns synnerliga skäl.

I praktiken skulle det innebära att trots förslagen, och om lagändringarna kommer att träda i kraft, fortsätter man att tillåta att månggifte förekommer i Sverige och ändringarna kommer inte att påverka någonting under lång tid framåt.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur tänker ministern agera för att helt förhindra månggiften i Sverige?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-16 Överlämnad: 2020-01-17 Anmäld: 2020-01-21 Sista svarsdatum: 2020-01-31