LSS och finansiering

Interpellation 2017/18:489 av Jeff Ahl (-)

av Jeff Ahl (-)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Regeringen har tyvärr genomfört besparingar på de med behov utifrån LSS, detta i linje med flera utspel från regeringen innan statsbudgeten för 2018 presenterades. Detta har medfört att flera gravt handikappade, inklusive barn, fått indraget eller minskat stöd.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att vidta för åtgärder för att värna de mest utsatta medborgarnas lagstadgade rätt till ett värdigt liv?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-04-12 Överlämnad: 2018-04-13 Återtagen: 2018-04-16 Anmäld: 2018-04-16 Sista svarsdatum: 2018-04-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.