löneskillnader mellan män och kvinnor inom regeringskansliet

Interpellation 2001/02:148 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 18 december

Interpellation 2001/02:148

av Maria Larsson (kd) till statsminister Göran Persson om löneskillnader mellan män och kvinnor inom Regeringskansliet

Trots att Sverige i relation till andra länder kan räknas som ett av de mer jämställda är vägen till ett fullständigt jämställt samhälle fortfarande mycket lång. I FN:s färska rapport om jämställdhetsläget i olika länder får Sverige bl.a. kritik för att lönegapet mellan män och kvinnor är stort. Svenska kvinnor tjänar i genomsnitt 83 % av vad männen gör. Den siffran har i stort sett varit oförändrad de senaste 20 åren.

Statliga myndigheter ska enligt regeringen arbeta mera aktivt med jämställdhetsfrågor och lönefrågor. Det är viktigt att den politiska ledningen i ett land är ett föredöme i jämställdhetsfrågor, handling måste överensstämma med ord, i annat fall förlorar politiken och politikerna i trovärdighet. Därför är det anmärkningsvärt när man ser på lönerna i Regeringskansliet. Där finner man att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är oförklarligt stora. För att kunna göra en relevant jämförelse ser man på medellönen på handläggarnivå och sedan studeras varje departement för sig. Redan 1999 tjänade männen betydligt mer än kvinnorna i samtliga departement utom Utrikesdepartementet. Skillnaderna var flera tusen kronor. I statsrådsberedningen var skillnaden hela 6 300 kronor!

Vid en uppföljning av siffrorna i augusti 2001 visade det sig att löneskillnaden mellan kvinnor och män hade ökat i åtta av elva departement. Störst var ökningen i Utrikesdepartementet med drygt 3 189 kronor. Även i jämställdhetsministerns eget jordbruksdepartement ökade löneskillnaden med 770 kronor mellan 1999 och 2001.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att en regering som säger sig driva en aktiv jämställdhetspolitik samtidigt låter lönediskriminering förekomma på Regeringskansliet. Det borde vara självklart för den regering som ständigt talar om att Sverige är världens mest jämställda land att föregå med gott exempel nationellt och internationellt.

Nedan redovisas medellönen för kvinnor och män i personalkategorin handläggare.

Augusti 2001

Depar-

tement

Kvinnor

Män

Alla

Skillnad 2001

Förändring sedan 1999

+ ökat

- minskat

SB

22 348

29 282

26 971

6 934

+ 573

Ju

28 769

31 714

29 921

2 945

+ 414

UD

24 625

27 323

25 957

2 698

+ 3 189

26 608

27 931

27 402

1 323

- 1 046

S

27 635

28 440

27 922

805

- 370

Fi

28 724

30 361

29 557

1 637

+ 853

U

27 220

30 437

28 318

3 217

+ 1 046

Jo

25 868

27 864

26 642

1 996

+ 770

N

26 013

27 672

26 762

1 659

+ 1 274

M

27 744

29 538

28 549

1 794

+ 548

Ku

26 917

28 104

27 438

1 187

- 484

Källa: Riksdagens utredningstjänst/Riksdagens förvaltningsavdelning

Andra kvartalet 1999

Depar- tement

Kvinnor

Män

Alla

Skillnad

1999

SB

21 473

27 834

24 653

6 361

Ju

26 745

29 276

27 850

2 531

UD

25 541

25 050

25 285

- 491

23 648

26 017

24 920

2 369

S

26 464

27 639

27 002

1 175

Fi

26 287

27 071

26 713

784

U

26 047

28 218

26 799

2 171

Jo

24 800

26 026

25 392

1 226

N

24 139

24 524

24 296

385

M

26 022

27 268

26 571

1 246

Ku

24 065

25 736

25 102

1 671

Källa: Regeringskansliet

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag ställa följande frågor till statsministern:

Vilka åtgärder har statsministern vidtagit under hösten 2001 för att komma till rätta med osakliga löneskillnader för handläggarna i Regeringskansliet?

Vilka ytterligare åtgärder avser statsministern vidta för att komma till rätta med osakliga löneskillnader för handläggarna i Regeringskansliet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2001-12-18 Anmäld: 2002-01-15 Besvarad: 2002-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.