Lön efter kön eller lön efter kompetens

Interpellation 2012/13:73 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 26 oktober

Interpellation

2012/13:73 Lön efter kön eller lön efter kompetens

av Ylva Johansson (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Kvinnors lön var i genomsnitt 86 procent av männens förra året. Det så kallade oförklarade lönegapet är ungefär 6 procent, med stora variationer mellan sektorer. Störst är det så kallade oförklarade lönegapet för tjänstemän inom privat sektor där kvinnors löner är ca 10 procent lägre än mäns utan annan förklaring än kön.

Lönekartläggning är ett verktyg som bevisat fungerar för att komma åt lönediskriminering. 42 procent av de arbetsplatser där man har gjort lönekartläggningar hade osakliga löneskillnader 2010.

2008 ändrade regeringen lagstiftningen så att lönekartläggning inte längre behöver genomföras varje år. Det är svårt att se det som ett steg mot mer jämställda löner.

Min fråga till jämställdhetsministern:

Avser statsrådet att verka för att regeringen ser till att lagstiftningen ändras så att lönekartläggning ska göras årligen och på fler arbetsplatser än i dag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-26 Anmäld: 2012-10-26 Besvarad: 2012-11-16
Debatt (7 anföranden)