Livssituationen för äldre kvinnor i Sverige

Interpellation 2013/14:367 av Stenberg, Maria (S)

av Stenberg, Maria (S)

den 19 mars

Interpellation

2013/14:367 Livssituationen för äldre kvinnor i Sverige

av Maria Stenberg (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Jämställdhetsarbetet i Sverige har på många områden kommit långt, men trots det så kan det skilja upp emot 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan en kvinna och en man. Den inkomstskillnaden kommer att påverka många kvinnors pensionsutbetalningar och därmed möjligheter till ett fritt och jämställt ekonomiskt liv som pensionär. Alltför många kvinnliga pensionärer är och kommer att bli beroende av sin partner för sitt uppehälle.

Kvinnor lever generellt sett längre än män. Det kan innebära att mötet med hälso- och sjukvården sker i hög ålder och kanske när kroppen är försvagad av flera olika sjukdomar. Flera forskningsrapporter visar att det fortfarande finns brister i bemötandet och omhändertagandet av kvinnor inom hälso- och sjukvården. Det kan handla om allt från att kvinnor får sämre behandlingar, ges billigare läkemedel till att de tyvärr får felaktiga diagnoser.

Så det är inte nog med att kvinnor riskerar att få en sämre pension på grund av deltidsarbete och otrygga anställningar genom livet, de riskerar dessutom att bli ojämnställt behandlade när de behöver sjukvård och omsorg.

Jag har följande frågor:

Vad avser jämställdhetsministern att vidta för åtgärder för att säkerställa att kvinnliga pensionärer garanteras en rimlig inkomstnivå?

Vad avser jämställdhetsministern att vidta för åtgärder för att säkerställa att kvinnor inte riskerar bli ojämnställt behandlade när de behöver omsorg och sjukvård?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-19 Anmäld: 2014-03-19 Svar fördröjt anmält: 2014-04-01 Återtagen: 2014-05-04