Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare

Interpellation 2019/20:179 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Jag ställde tidigare en fråga till socialminister Lena Hallengren om den bristande konkurrensneutralitet som nu råder efter det att Skatteverket infört en så kallad vårdmoms på 25 procent. Denna ökade kostnad blir de offentliga verksamheterna kompenserade för medan de privata aktörerna ska ta kostanden ur eget kapital. Jag blir lite förbryllad över svaret från socialministern, och därför ställer jag kompletterande frågor.

En omställning görs inom primärvården till en god och nära vård, och då skriver socialministern i svaret att enligt januariavtalet kommer förslag att läggas för att säkerställa att aktörer, oavsett driftsform, har likvärdiga villkor. Konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare, vad gäller såväl ekonomiska villkor som fungerande tillståndsgivning och kvalitetskrav.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är:

 

  1. Vilka förslag avser ministern att lägga fram så att konkurrensneutralitet och likvärdiga villkor ska råda mellan offentliga och fristående aktörer?
  2. När kommer dessa förslag att läggas fram?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-11-29 Anmäld: 2019-12-02 Sista svarsdatum: 2019-12-13 Svarsdatum: 2020-01-14
Debatt (7 anföranden)