Liechtenstein, skattebrott och resurser till Skatteverket

Interpellation 2007/08:452 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 28 februari

Interpellation

2007/08:452 Liechtenstein, skattebrott och resurser till Skatteverket

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sverige är en av nio stater inom OECD som mottagit och nu arbetar med information om bankkonton i Liechtenstein, enligt Skatteverkets generaldirektör. Det lär handla om ett hundratal svenskar med banktillgångar i Liechtenstein.

Liechtenstein är inte det enda och sista skatteparadiset i Europa. Två andra stater som inte heller samarbetar mot skattefusk och ohederlig skattekonkurrens är Andorra och Monaco. Utanför EU:s gränser väntar flera.

Skatteverket har i sitt budgetäskande för 2008 begärt 25 miljoner kronor i nivåhöjning för att bekämpa den organiserade brottsligheten och 75 miljoner kronor för förbättrad internationell skattekontroll. Det finns alltså ett väl dokumenterat behov av mer resurser för att höja kompetens och ambitionsnivå i kampen mot skattebrottsligheten. Mer personal är en nödvändighet. Dessa yrkanden har regeringen inte lyssnat på.

Vi socialdemokrater föreslog redan i budgeten för 2007 mer pengar än regeringen till Skatteverket och har för 2008 föreslagit 60 miljoner utöver regeringens budgetförslag. Det är hög tid att regeringens ointresse och passivitet för kampen mot skattebrottsligheten ersätts av en aktivare hållning.

I Sverige beräknas det internationella ”skattefelet” uppgå till 46 miljarder kronor vilket motsvarar vad vi 2008 satsade på utbildning och universitetsforskning i statsbudgeten (UO16).

Mina frågor till statsrådet är:

Avser statsrådet att i tilläggsbudgeten ge Skatteverket utökade resurser för främst internationell skattekontroll?

Hur avser statsrådet att agera från svensk sida och inom EU för att förmå andra skatteflyktsstater såsom Andorra och Monaco att upphöra med sin illojala skattekonkurrens?

Avser statsrådet att skärpa skatteflyktslagen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-02-28 Anmäld: 2008-03-03 Svar fördröjt anmält: 2008-03-14 Besvarad: 2008-04-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.