Lex Laval

Interpellation 2011/12:108 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 10 november

Interpellation

2011/12:108 Lex Laval

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Våren 2011 beslutade riksdagen om ett så kallat tillkännagivande till regeringen med följande lydelse: ”… att regeringen skyndsamt skall tillsätta en utredning med uppdrag att senast 1 september 2012, överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv och därefter återkomma till riksdagen med ett lagförslag”.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är:

Hur långt har arbetsmarknadsministern sett till att detta arbete kommit i beredningen inom Regeringskansliet?

Har arbetsmarknadsministern sett till att direktiven utarbetats för den kommande utredningen?

Vilka överväganden föreslås att utredningen ska ta ställning till enligt arbetsmarknadsministerns initiativ?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-10 Anmäld: 2011-11-10 Svar fördröjt anmält: 2011-11-22 Sista svarsdatum: 2011-11-24 Besvarad: 2011-11-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.