Lex Gulli

Interpellation 2011/12:326 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 16 april

Interpellation

2011/12:326 Lex Gulli

av Börje Vestlund (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Gulli Johansson var den som fick stå som exempel i debatten om att olika läkemedel kan ge sådana biverkningar att man till och med kan bli helt senil. Regeringen har nu meddelat att man kommer att lägga förslag om att personer över 75 år ska ha en årlig medicinöversyn. Detta är en bra reform. Men det är mindre bra att inte alla som är kroniskt sjuka får en sådan genomgång. När det gäller fallet Gulli Johansson så var hon inte 75 när hon fick denna medicin, dessutom var det två väldigt vanligt förekommande epilepsiläkemedel.

Jag vill därför fråga socialministern:

Varför kommer regeringen enbart att föreslå att personer över 75 år får en läkemedelgenomgång då behovet finns hos flera patientgrupper, bland annat personer med kroniska sjukdomar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-04-16 Anmäld: 2012-04-16 Svar fördröjt anmält: 2012-04-25 Besvarad: 2012-05-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)