Lärarnas arbetsmiljö

Interpellation 2019/20:225 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Flera remissinstanser riktade svidande kritik mot regeringens förslag om gymnasielagen. Vi minns hur Lagrådet uttalade att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas. Likafullt gick den socialdemokratiskt ledda regeringen fram med förslaget, som vann riksdagens stöd.

Vi ser nu konsekvenserna av en lagstiftning som är både krånglig och dålig. Lärare runt om i Sverige får en nästan omöjlig press på sig när de, genom betygsättning och närvarokontroll, indirekt fattar beslut om uppehållstillståndet.  Lärarnas yrkesetiska råd varnade för att lagens utformning skulle sätta Sveriges lärare i en mycket svår sits, vilket det också fick rätt i.

Lärarförbundet larmar om en svår arbetsmiljösituation för sina medlemmar, där lärare känner en frustration och en maktlöshet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Avser ministern att göra något åt den problematiska situation som nu har uppstått när lagen indirekt lägger över den avgörande delen av bedömningen av vem som får stanna i riket på lärare?
  2. Har ministern en plan för att lätta på bördan hos svenska lärare genom utbildning eller stöd?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-17 Överlämnad: 2019-12-18 Anmäld: 2019-12-19 Sista svarsdatum: 2020-01-17 Återtagen: 2020-01-22