Lärarnas administrativa börda

Interpellation 2017/18:283 av Michael Svensson (M)

av Michael Svensson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Vi moderater vill öka undervisningstiden i skolan. Vi vill ha mer undervisningstid per dag och ett eventuellt införande av treterminssystem, så att varje elev får mer tid med en lärare.

Samtidigt är det viktigt att lärarna har goda förutsättningar att göra sitt jobb, såväl i klassrummet som i att förbereda undervisningen och i efterarbete. I jämförelse med lärare i andra länder sticker svenska lärare ut genom att lägga mer tid på att kopiera papper och möblera om i klassrummet.

Att lärare får ägna mycket tid åt annat än undervisning är allvarligt. Tiden tillsammans med lärare är helt avgörande för att stärka elevernas kunskaper.

Inför valet 2014 lovade Miljöpartiet och Socialdemokraterna att minska lärarnas administration. Nu visar en undersökning från Lärarförbundet att utvecklingen går i helt motsatt riktning i förhållande till vallöftet. Drygt åtta av tio lärare upplever att mängden administrativa uppgifter att hantera har ökat under de fem senaste åren. 59 procent upplever att uppgifterna ökat kraftigt och ytterligare 27 procent att de ökat något. Utvecklingen måste vändas.

Därför vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att vända utvecklingen och minska lärarnas administrativa bördor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-12-14 Överlämnad: 2017-12-15 Anmäld: 2017-12-18 Sista svarsdatum: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-02-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)