Lärarnas administrativa arbete

Interpellation 2017/18:118 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

En bra skola börjar med skickliga lärare som har goda förutsättningar att göra sitt jobb. Lärarna behöver ha tid för att planera, genomföra och efterarbeta undervisningen. Här sticker tyvärr våra lärare i Sverige ut jämfört med lärare i andra länder. Våra lärare lägger mer tid på att kopiera papper och möblera om i klassrum än vad man gör i andra länder.

Detta är allvarligt eftersom det är väl belagt att tiden mellan elev och lärare är helt avgörande för att stärka elevernas kunskaper. Trots vallöften från båda regeringspartierna – Miljöpartiet och Socialdemokraterna – att minska lärarnas administration går utvecklingen åt fel håll.

En nyligen genomförd undersökning från Lärarförbundet visar att lärarna upplever en dramatisk ökning av sin arbetsbelastning. Drygt åtta av tio lärare upplever att mängden administrativa uppgifter som lärare behöver hantera har ökat de senaste åren. 59 procent upplever att de administrativa uppgifterna har ökat kraftigt och ytterligare 27 procent uppger att de har ökat något.

Detta är en oroande utveckling som Moderaterna tar på största allvar. Därför behöver vi tydliggöra lärarnas uppdrag och genomföra reformer som frigör mer tid så att lärarna kan fokusera på sitt kärnuppdrag, vilket är att undervisa våra barn och elever.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska lärarnas administrativa arbete så att de får bättre förutsättningar att kunna klara av sitt kärnuppdrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-08 Överlämnad: 2017-11-09 Anmäld: 2017-11-10 Sista svarsdatum: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)