Lärarbristen och andelen behöriga lärare

Interpellation 2018/19:2 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Några av de mest akuta frågorna inom skolpolitiken som Liberalerna uppmärksammat under många år är läraryrkets attraktivitet samt rekryteringsfrågan. Under de senaste åren har flera larmrapporter presenterats som visar hur allvarligt läget är när det gäller bristen på tillgång till utbildade lärare och lärare med rätt behörighet. De som drabbas av lärarbristen är i första hand eleverna i skolan, men också de lärare som finns kvar och som tvingas ta ett större ansvar än vad som är rimligt. Arbetsmiljön är alltför ofta bristfällig och stressen bland lärare är ett stort problem.

Liberalerna menar att det viktigaste nu är att behålla lärare, locka tillbaka lärare som lämnat yrket men också locka de bästa studenterna till lärarutbildningen. Eftersom lärarbristen är så omfattande och behovet av kompetens är akut kan vi inte utbilda oss ur denna situation. Det behövs andra reformer och satsningar. Ett konkret exempel som infördes av Liberalerna i regeringsställning var Lärarlyftet II, en nationell kompetenssatsning för att öka andelen behöriga lärare. Den utveckling vi ser nu går snarare åt fel håll, vilket kräver omedelbara åtgärder.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta på kort och lång sikt för att ta sig an lärarbristen i Sverige?
  2. Kommer regeringen att säkerställa att satsningen Lärarlyftet II återinförs och permanentas för att öka andelen behöriga lärare?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-23 Överlämnad: 2019-01-23 Anmäld: 2019-01-24 Svarsdatum: 2019-02-05 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Debatt (7 anföranden)