Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer

Interpellation 2016/17:396 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer har funnits sedan 2010 och beslutar och är rådgivande i ärenden kring exempelvis skyddsjakt på rovdjur och hur viltstammarna ska skötas. Där sitter landshövdingen, regionpolitiker och ett antal olika intressen, bland annat jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv och skogsnäring. Dessa har tidigare haft varsin representant, men från den 1 april får naturvården ytterligare en representant och en representant åt natur- och ekoturismföretagen införs.

Delegationerna arbetar utifrån de lagar och regler som finns och tar hänsyn till forskning och inventeringar samt tar praktiska beslut om exempelvis jakttider och förvaltningsplaner. I detta arbete vägs hela tiden in viltskador, skogsskador, betesskador på åkermark, trafikproblem och även de problem som uppstår när rovdjur sprider sig och kommer närmare bebyggelse.

Förändringen av delegationernas sammansättning innebär att balansen förändras till nackdel för dem som främst påverkas, det vill säga markägare och jägare som sköter viltvården, av de frågor som delegationen berör. Det innebär även att miljöorganisationerna får mer makt över den lokala viltvården, vilket i sin tur innebär att de som äger och brukar marken det handlar om får mindre att säga till om.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

1. Vad är anledningen till att ministern vill minska inflytandet för dem som är direkt berörda av viltförvaltningsfrågor, det vill säga markägare och jägare?

2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att återställa balansen i viltförvaltningsdelegationerna så att markägare och de jägare som sköter viltvården inte underrepresenteras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-22 Överlämnad: 2017-03-23 Anmäld: 2017-03-24 Svarsdatum: 2017-04-04 Sista svarsdatum: 2017-04-06
Debatt (10 anföranden)