Länsrätten i Härnösand

Interpellation 2007/08:661 av Omanovic, Jasenko (s)

av Omanovic, Jasenko (s)

den 9 maj

Interpellation

2007/08:661 Länsrätten i Härnösand

av Jasenko Omanovic (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Domstolsverket har på uppdrag av regeringen utrett länsrätternas yttre organisation, bland annat för att kunna möta kraven på kortare handläggningstider. Det viktigaste motivet till en reformering av länsrättsorganisationen är enligt utredningen att höja kvaliteten i förvaltningsdomstolarna. Omorganisationen beräknas också på lång sikt minska kostnaderna för personal och förvaltning.

Enligt förslaget ska tio nya förvaltningsrätter inrättas. För Västernorrlands län innebär det att länsrätten i Härnösand flyttas till Sundsvall.

Förslaget verkar ogenomtänkt. Länsrätten i Härnösand är nära integrerad med tingsrätten, inte minst med tanke på att ha hög kvalitet och korta handläggningstider. Dessutom har man nyligen beslutat att tingsrätten i Härnösand ska vara kvar. Flyttning av länsrätten från Härnösand skulle rycka undan förutsättningarna för den nya tingsrättsorganisationen.

Jag vill fråga justitieministern:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att ha kvar länsrätten i Härnösand?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-09 Anmäld: 2008-05-09 Besvarad: 2008-05-16 Sista svarsdatum: 2008-05-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)