Långa sjukskrivningar

Interpellation 2017/18:108 av Johan Forssell (M)

av Johan Forssell (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Långa sjukskrivningar har ökat betydligt under de senaste åren. Chansen att komma tillbaka till arbetslivet minskar ju längre tid man är borta från arbetslivet. Antalet pågående sjukfall som är längre än 2,5 år har ökat väsentligt under de senaste åren. Möjligheterna och drivkrafterna att agera för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet måste stärkas för samtliga aktörer i sjukförsäkringssystemet: den försäkrade, arbetsgivaren, läkaren och handläggaren på Försäkringskassan.

För Moderaterna är det självklart att samhällets insatser ska inriktas på att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. För att stärka incitamenten att komma tillbaka till arbete tidigare än i dag vill Moderaterna stärka drivkrafterna för att komma tillbaka till arbete genom att öka avtrappningen av sjukpenningen och införa en karensdag vid övergången från sjuklön till sjukpenning, det vill säga vid dag 15.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska antalet långa sjukskrivningar?

2. Avser ministern att vidta några åtgärder i syfte att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-06 Överlämnad: 2017-11-07 Anmäld: 2017-11-08 Sista svarsdatum: 2017-11-21 Svarsdatum: 2017-11-28
Debatt (7 anföranden)