Läkemedelstillgänglighet

Interpellation 2009/10:352 av Axelsson, Lennart (s)

av Axelsson, Lennart (s)

den 29 april

Interpellation

2009/10:352 Läkemedelstillgänglighet

av Lennart Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Efter avregleringen är det inte längre bara Apoteket AB som hanterar läkemedel på recept, kunden kan numera välja mellan de fem olika apotekskedjorna för att hämta ut sina receptbelagda läkemedel. Men har ditt närmaste apotek inte ditt läkemedel i lager är det inte säkert att du får hjälp att hitta det näst bästa alternativet geografiskt. Sedan avregleringen finns det inte längre någon central information om apotekens lagersaldo.

Samma sortimentsregler gäller dock nu som tidigare, det vill säga apoteken har en skyldighet att tillhandahålla alla förordnade läkemedel snarast möjligt, dock högst inom 24 timmar under helgfri måndag till och med fredag. De kan också erbjuda ett snarlikt läkemedel och styrs i sortimentet av vilka avtal respektive apoteksbolag har med olika läkemedelsföretag.

Pensionärerna är kritiska till avregleringen av apoteksmonopolet och menar att tillgängligheten för dem oftast snarare handlar om avståndet än öppettiderna. Det har blivit krångligare och svårare för många äldre att få tag på det de behöver. Många har flera olika recept och vill inte behöva springa runt för att få tag på allt. Att de ställs inför valet att vänta 24 timmar eller att ta ett snarlikt men okänt läkemedel är stressande.

Mina frågor till socialministern är:

Hur avser socialministern att säkerställa att sjuka och äldre snabbt får sin medicin från ett enda utlämningsställe?

Avser socialministern att utvärdera hur splittringen av apoteksverksamheten styr sortimentet och därmed konsumtionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-29 Anmäld: 2010-04-29 Besvarad: 2010-05-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.